Category Archives: Administrivia

Suggestion about the Cross as reparation for European Court sentence in Strasbourg

We received this email “Qed tigri l-idea li biex inpattu ghall-offiza li saret lill-KURCIFISS bis-sentenza tal-Qorti Ewropea ta’ Stasburgu, b’konnessjoni mal-FESTA TA’ KRISTU Re –li tant ghandha x’taqsam mal-Kurcifiss — inwahhlu l-Kurcifiss mal-gallarijiet, it-twieqi u l-bibien taghna, minn barra, u nzejnuh u nixeghluh, il-Gimgha is -Sibt u l-Hadd, 20, 21 u 22 ta’ Novembru- fid-djar il-kazini u l-ghaqdiet taghna . Fi knejjes u skejjel u ghaqdiet, tista’ tinghata xi forma ta’ qima lill-Kurcifiss, per ezempju bhall-bews tieghu fil-Gimgha l-kbira. Mexxu dan is-suggeriment b’kull mod. Tistghu…

Read More »